ЮМЕЙХО
обучения

I-ва степен

(40 учебни часа) – 900 лв.

История на Юмейхо- Масаиюки Сайонджи . Анатомичен минимум според изискванията за
1-ви дан
Отношение между хълбочните кости , центъра на тежестта  и болестите.
Юмейхо  Диагностика
Връзки между центъра на тежестта  и вегетативната нервна система
Масажни техники в юмейхо-
Техника за раменна става, лакътна става, китка 
Техника за колянна става , малеоли.
Целта на 1-ви дан курса е да подготви специалиста за използване на основните базови техники в Юмейхо,да прави дигностика и да усвои правилните позиции за работа ,като терапевт.
След успешно завършване на курса за 1-ви дан ще получите официална диплома от Юмейхо Центъра в Япония на два езика.

II-ра степен

(40 учебни часа) – 900 лв.

Техники и методики  според изискванията за втори дан.

Техники и методики за мобилизация и на шийни прешлени.

Тракции и манупалации на горни и долни торакални прешлени.

Техники и методики за наместване на лумбални прешлени

Техники и методики за скапула

Техники и методики за мобилизация на шийни прешлени

Техники и методики за мобилизация и манипулация  на сакроилиачна става

Техники и методики за тракция и манипулация на тазобедрена става

След успешно завършване на курса за 2-ри дан ще получите официална диплома от Юмейхо Центъра в Япония на два езика.

III-та степен

(40 учебни часа) – 900 лв.

Допълнителни Техники и методики  според изискванията за трети дан. Майсторска степен

Допълнителни Техники и методики за манипулация на шийния гръбначен стълб.

Юмейхо техники за бременни

След успешно завършване на курса за 3-ти дан ще получите официална диплома от Юмейхо Центъра в Япония на два езика.

IV-та степен

диплома 

Изпитът на явилите се за 4-ти дан асистент преподаватели се състои в подготовка на  курсисти за 1-ви и 2-ри дан.

След успешно завършване на курса за 4-ти дан ще получите официална диплома от Юмейхо Центъра в Япония на два езика. И ще получите право да провеждатe курсове , като инструктор

Условия за участие:

Обучаващите се да са навършили 16 години.

Не се изискват предварителни знания от областта на мануалната терапия, тъй като техниките и похватите са коренно различни.

Методика на обучение:

Групи от 3 до 12 души.

Теория:

История на Юмейхо терапията.

Теория на Юмейхо терапията.

Анатомия на човека.

Теоретични факти за приложение на Юмейхо.

Практическо обучение:

Показване на цялостната терапия – избира се подходящ модел.

Показване на 100-те похвата.

Практика между обучаващите се.

ЮМЕЙХО
преподаватели

Стефан Божилов
VI dan

Анита Върбанова
V dan

Юмейхо център Виктория
Logo