ГОДИШЕН ЮМЕЙХО СЕМИНАР 2020г.

Юмейхо Сдружение България организира годишен юмейхо семинар от 22.09 до 26.09г Който ще се проведе в гр. Севлиево, х-л Севлиево Плаз Такса за семинара-350лв. Банкова сметка за плащане на семинарната такса: BGN BG04 BPBI 79491069795502 Postbank ;

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Юмейхо център Виктория
Logo