ЮМЕЙХО
ТЕРАПИЯ

Юмейхо е философия за постигане на пълен баланс и хармония на човека със себе си и със заобикалящия го свят. Включва масажни и наместващи техники, гимнастически упражнения и вътрешни практики. Всички те се опитват да съвместят центъра на тежестта с енергийния център на човека.

ШАО ЛИН
вместо хапче

Юмейхо е философия за постигане на пълен баланс и хармония на човека със себе си и със заобикалящия го свят. Включва масажни и наместващи техники, гимнастически упражнения и вътрешни практики. Всички те се опитват да съвместят центъра на тежестта с енергийния център на човека. Основната цел на Юмейхо е да възстанови естествения баланс в тялото, заложен му от природата, обяснява Стефан Божилов. Според тази философия болестите се зараждат от промененото положение на хълбочните кости и разместването на ставите. Затова лечебният ефект се постига чрез цялостна система от похвати за наместване и фиксиране на костите. Те включват теглене, изправяне и вертикален натиск, без да предизвикват болка. Целта е да се възвърне първоначалната симетрия в стойката. С това от човека си отиват и всички неканени болести. Според Юмейхо философията колкото по-сериозен е дисбалансът, толкова по-трудно е лечението и по-тежка е болестта. Ето защо от профилактичната терапия е добре да се възползват както хора в зряла възраст, така и младежи, юноши или деца.

Юмейхо

Чудесно средство за бързо и ефикасно възстановяване!

Един от основните проблеми на съвременния човек е обездвижването, а то е причинено от начина ни на живот, натоварванията, стреса, травмите от различно естество. Болките в гърба стават част от нашето ежедневие. Инструментите за наместването на разместените стави, на втвърдените мускули, на лимфния и кръвен застой са притискането, разтриването и специфични техники. Чрез тях се постига премахване на болките и възстановяване на физиологичните функции в техните нормални граници. Юмейхо може да се прилага както на здрави, така и на болни хора. Децата също се повлияват много добре. За болните обаче има по-различен комплекс от упражнения, които са съобразени с тяхното състояние. В забързаното време, в което живеем, в доста замърсената от нас самите околна среда всеки търси начин да бъде здрав, жизнен, за да може да има по-добра работа, по-добро самочувствие.

ЮМЕЙХО
новини

Годишен Юмейхо Семинар 2021г.
Yumeiho

Годишен Юмейхо Семинар 2021г

XX -ти Г о д и ш е н Ю м е й х о С е м и н а р
Т Е М И те тази година :
Ю м е й х о К а т а
за правилното изпълнение на 100 базови техники и опитът си в юмейхо ще споделят Стефан Божилов -6 ти дан, сенсей Емил Йончев-5 дан и сенсей Христо Хаджикимов 5 дан.
Д и а ф р а г м и т е са анатомични слаби места, преходни региони, където могат да бъдат открити най- много фасциални ограничиния, мускулни дисбаланси и соматична дисфункция.За диафрагмите в човешкото тяло ще ни говори проф. Н и к о л а й П о п о в.
П о с т у р о л о г и я
постуралното изследване, първия етап, от който трябва да започва изследването на пациента. Защото всяка дисфункция засяга стойката и преразпределението на мускулния тонус, което е отговорно за вертикалното положение на тялото.
Загубата на равновесие или нарушаването на постуралния баланс води до активиране на механизмите за възстановяване чрез рецепторна, рефлекторна дейност, чрез мускулно-тоничния и вестибуларния апарат.
С интересни техники и методики ще ни запознае д – р Р о м а н Е р о х о в от Източно – Европейската школа по Остеопатия.
📎 Отчетно изборно събрание на Юмейхо Сдружение България.
ЦЕНА за участие 300лв.
За записалите се до 15 септември
250лв.*
🏦 Сметка за банков превод на таксата за семинара
Юмейхо Сдружение Бълтария
IBAN: BG73FINV91501017564120
BIC: FINVBGSF

Прочети още »
Yumeiho

ЮМЕЙХО КУРС

Всеки понидилник започва курс  за 1,2 и 3 дан.Продължителността на всеки модул е 40 часа .  В края на курса успешно положилите изпит ще  получат

Прочети още »

ЮМЕЙХО
сертификати

Имаш нужда от Юмейхо?

Юмейхо център Виктория
Logo