ЮМЕЙХО
новини

Годишен Юмейхо Семинар 2021г.

Годишен Юмейхо Семинар 2021г

XX -ти Г о д и ш е н Ю м е й х о С е м и н а р
Т Е М И те тази година :
Ю м е й х о К а т а
за правилното изпълнение на 100 базови техники и опитът си в юмейхо ще споделят Стефан Божилов -6 ти дан, сенсей Емил Йончев-5 дан и сенсей Христо Хаджикимов 5 дан.
Д и а ф р а г м и т е са анатомични слаби места, преходни региони, където могат да бъдат открити най- много фасциални ограничиния, мускулни дисбаланси и соматична дисфункция.За диафрагмите в човешкото тяло ще ни говори проф. Н и к о л а й П о п о в.
П о с т у р о л о г и я
постуралното изследване, първия етап, от който трябва да започва изследването на пациента. Защото всяка дисфункция засяга стойката и преразпределението на мускулния тонус, което е отговорно за вертикалното положение на тялото.
Загубата на равновесие или нарушаването на постуралния баланс води до активиране на механизмите за възстановяване чрез рецепторна, рефлекторна дейност, чрез мускулно-тоничния и вестибуларния апарат.
С интересни техники и методики ще ни запознае д – р Р о м а н Е р о х о в от Източно – Европейската школа по Остеопатия.
📎 Отчетно изборно събрание на Юмейхо Сдружение България.
ЦЕНА за участие 300лв.
За записалите се до 15 септември
250лв.*
🏦 Сметка за банков превод на таксата за семинара
Юмейхо Сдружение Бълтария
IBAN: BG73FINV91501017564120
BIC: FINVBGSF

Прочети още »

ЮМЕЙХО КУРС

Всеки понидилник започва курс  за 1,2 и 3 дан.Продължителността на всеки модул е 40 часа .  В края на курса успешно положилите изпит ще  получат

Прочети още »

ГОДИШЕН ЮМЕЙХО СЕМИНАР 2020г.

Юмейхо Сдружение България организира годишен юмейхо семинар от 22.09 до 26.09г Който ще се проведе в гр. Севлиево, х-л Севлиево Плаз Такса за семинара-350лв. Банкова

Прочети още »
Юмейхо център Виктория
Logo