ЮМЕЙХО със Стефан Божилов

Един от основните проблеми на съвременния човек е обездвижването, а то е причинено от начина ни на живот, натоварванията, стреса, травмите от различно естество. Чрез специални лечебни техники от Изтока се постига премахване на болките и възстановяване на физиологичните функции в техните нормални граници. 

Юмейхо е подходящао за:

Освободете се от болката

Стефан Божилов е VI дан представител на Юмейхо за България. Той е сертифициран от Yumeiho Center Japan и председател на Юмейхо Сдружение България с повече от 30 години опит като учител и практикуващ метода. 

Доверете се на професионалист с опит

Юмейхо център Виктория
Logo