ЮМЕЙХО КУРС

Всеки понидилник започва курс  за 1,2 и 3 дан.Продължителността на всеки модул е 40 часа .  В края на курса успешно положилите изпит ще  получат оригинална японска диплома .  

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Юмейхо център Виктория
Logo